Budżet Obywatelski 2020 w Konstantynowie Łódzkim

Budżet Obywatelski 2020 w Konstantynowie Łódzkim

Chcesz współdecydować o tym, na co zostaną przeznaczone pieniądze z miejskiego budżetu? Możesz zgłosić własną inicjatywę w ramach konstantynowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020! Opisz swój pomysł i oszacuj koszt jego realizacji. Wniosek możesz złożyć już od 2 sierpnia.

Budżet obywatelski umożliwia mieszkańcom faktyczne współdecydowanie o wydatkowaniu części środków z lokalnego budżetu. Zgłaszając projekty i biorąc udział w głosowaniu mieszkańcy aktywnie włączają się w działania naszego konstantynowskiego samorządu.

Ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane zadania, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego i stanowią zadanie własne gminy. Mogą mieć charakter inwestycyjny, remontowy lub społeczny, w szczególności w zakresie kultury, sportu i rekreacji. 

W tegorocznej edycji pula środków przeznaczona na realizację zadań to 400 000 zł. Połowa tej kwoty jest przeznaczona na projekty ogólnodostępne. Przy czym projekty infrastrukturalne lub mające na celu doposażenie danej placówki uznawane są za ogólnodostępne, jeżeli przedmiot, którego dotyczy projekt jest udostępniony przez cały czas jego eksploatacji (co najmniej 50 godz. w tygodniu w godz. 800 – 2200, również z uwzględnieniem weekendów) i jeżeli każdy mieszkaniec może korzystać z niego bezpłatnie. Zgłaszać można też tzw. projekty miękkie, czyli propozycje warsztatów, szkoleń, konkursów, wydarzeń kulturalnych oraz sportowych itp.

Co ważne, szacunkowy koszt zgłoszonego zadania nie może być wyższy niż ⅙ kwoty całego budżetu obywatelskiego. Składany projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 10 osób. Konieczna jest również akceptacja osoby upoważnionej do dysponowania terenem lub zgoda gminy Konstantynów Łódzki.

Projekt do Budżetu Obywatelskiego może złożyć każdy mieszkaniec Konstantynowa. Zgłoszone zadanie podlega weryfikacji i ocenie formalnej, jeśli wypadną one pozytywnie, wezmą udział w głosowaniu. Propozycje, które uzyskają największą liczbę głosów będą realizowane w 2020 roku. 

W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy Konstantynowa. Każdy może oddać po jednym głosie na dwa różne projekty.

Propozycje do Budżetu Obywatelskiego Konstantynowa Łódzkiego na 2020 rok można składać do końca sierpnia 2019 roku.  Formularze zgłoszeniowe należy przesłać elektronicznie lub złożyć w wersji papierowej. Tradycyjne dokumenty należy dostarczyć do Kancelarii, pok. 06, na parterze Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim.


Udostępnij ten artykuł