1 - 30 CZERWCA 2018 R.

Formularz zgłoszeniowy z opisem pomysłu na projekt do budżetu obywatelskiego i wszystkimi potrzebnymi załącznikami będzie można złożyć od 1 do 30 czerwca 2018 r. Zgłoszenia przyjmowane będą zarówno na tradycyjnych formularzach jak i przez stronę internetową budzet.konstantynow.pl. Zgłaszanie projektów w formie papierowej będzie możliwe w Gminnym Centrum Informacji mieszczącym się w Urzędzie Miejskim przy ul. Zgierskiej 2, na II piętrze, pok. 32B.

01 LIPCA 2018 R. - 31 SIERPNIA 2018 R.

Od 1 lipca do 31 sierpnia br. prowadzona będzie weryfikacja zgłoszonych projektów. Każdy pomysł zostanie oceniony pod kątem zgodności zapisów z regulaminem IV edycji Budżetu Obywatelskiego Konstantynowa Łódzkiego. Oceny dokona Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego.

DO 10 WRZEŚNIA 2018 R.

Do 10 września 2018 r. opublikowana została pełna lista projektów, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną. Każdy z projektów otrzyma losowo wybrany numer identyfikacyjny.

17 WRZEŚNIA - 01 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Od 17 września do 01 października odbędzie się elektroniczne i tradycyjne głosowanie na projekty zadań. Prawo do głosowania przysługuje mieszkańcowi miasta Konstantynowa Łódzkiego.

Aktualności

Nabór uzupełniający do składu Zespołu ds. BO Konstantynowa Łódzkiego
Lista projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego
Lista projektów do BO zweryfikowanych pod względem formalnym

Idea Budżetu Obywatelskiego

Dlaczego warto być aktywnym społecznie?

Partycypacja obywatelska – jest aktywnym uczestnictwem obywateli w wydarzeniach, które ich dotyczą. To komunikacja obywateli z władzą, która opiera się na wzajemnym wspieraniu władzy oraz obywateli we wspólnym podejmowaniu decyzji.

Czytaj Więcej

Zrealizowane projekty

Sprawdźcie jakie projektu udało się zrealizować w pierwszej edycji budżetu obywatelskiego.

Zrealizowane projekty