Formularz zgłoszeniowy z opisem pomysłu na projekt do budżetu obywatelskiego i wszystkimi potrzebnymi załącznikami będzie można złożyć od 5 do 25 września 2016 r. Zgłoszenia przyjmowane będą zarówno na tradycyjnych formularzach jak i stronę internetową budzet.konstantynow.pl.

Od 26 września do 17 października prowadzona będzie weryfikacja zgłoszonych projektów. Każdy pomysł zostanie oceniony pod kątem zgodności zapisów z regulaminem II edycji Budżetu Obywatelskiego Konstantynowa Łódzkiego. Oceny dokona Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego.

Do 20 października 2016 r. opublikowana zostanie pełna lista projektów, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną. Każdy z projektów otrzyma losowa wybrany numer identyfikacyjny.

Od 2 do 13 listopada odbędzie się elektroniczne i tradycyjne głosowanie na projekty zadań. Prawo do głosowania przysługuje każdemu mieszkańcowi miasta Konstantynowa Łódzkiego, który w dniu głosowania ukończył 16 lat. Każdy uprawniony może oddać po 1 głosie na dwa różne projekty.

Twój projekt, Twój głos - to pomysł na Nasze miasto!


Rusza druga edycja konstantynowskiego budżetu obywatelskiego, inicjatywy która w swojej pierwszej edycji pozytywnie zaskoczyła zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Zagłosowało niemalże 25% uprawnionych, dla porównania głosów oddanych w 2015 r. w budżecie obywatelskim Łodzi było 20% a 17% w Warszawie (dane z głosowań z 2015 roku). W tym roku chcemy ten wynik jeszcze poprawić, tak aby jeszcze bardziej zaangażować mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego do obywatelskiej aktywność!

Czytaj więcej

Aktualności

Już w poniedziałek rusza II edycja budżetu obywatelskiego
Poszczególne etapy budżetu obywatelskiego
Co się zmieniło w drugiej edycji

Idea Budżetu Obywatelskiego

Dlaczego warto być aktywnym społecznie?

Partycypacja obywatelska – jest aktywnym uczestnictwem obywateli w wydarzeniach, które ich dotyczą. To komunikacja obywateli z władzą, która opiera się na wzajemnym wspieraniu władzy oraz obywateli we wspólnym podejmowaniu decyzji.

Czytaj Więcej

Zrealizowane projekty

Sprawdźcie jakie projektu udało się zrealizować w pierwszej edycji budżetu obywatelskiego.

Zrealizowane projekty