Wyniki BO 2020

Wyniki BO 2020

Największym poparciem wśród mieszkańców cieszyły się projekty poprawiające bezpieczeństwo w naszym mieście poprzez zakup nowego sprzętu dla strażaków a także służące rekreacji i aktywnemu odpoczynkowi ale konstantynowianie [...]

GŁOSOWANIE

Przypominamy, że głosować można w dniach:22 października - 4 listopada 2019 r.elektronicznie na stronie budżetupapierowo w Urzędzie Miejskim (kancelaria na parterze) [...]

O Budżecie Obywatelskim

W tym roku konstantynowianie złożyli 35 wniosków – 18 papierowych i 17 elektronicznych  Po zakończeniu naboru wniosków 30 dni trwała weryfikacja i ich ocena formalna Specjalny zespół przeglądał dokumenty i dokonał fachowej [...]

Czas składać wnioski

Czas składać wnioski

Do końca sierpnia można składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego Konstantynowa Łódzkiego na 2020 rok Najważniejszy jest dobry pomysł ale o czym jeszcze powinniście pamiętaćTrzeba krótko opisać rodzaj zadania zakres i cel jego [...]