Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Konstantynów Łódzki, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2, Tel. (042) 211 11 73;  adres e-mail: sekretariat@konstantynow.pl, kancelaria@konstantynow.pl.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez e-mail: iod@konstantynow.pl.
 3. Redakcja strony internetowej www.budzet.konstantynow.pl firma Advertpro.co. z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 1-3, lok. 43, 95-070 Aleksandrów Łódzki, e-mail: biuro@advertpro.co  oraz Home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin gromadzi (przetwarza) numery IP komputerów w logach dostępowych. Gromadzone dane są wykorzystywane w celach administracyjnych i przy analizach statystycznych użytkowników. Podstawa prawna i cel przetwarzania wyżej wymienionych danych wynika z artykułu 6 ust. 1 pkt. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zgodnie z którym przetwarzanie danych usługobiorcy – osoby korzystającej z usługi świadczonej drogą elektroniczną – jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze a wynikającego bezpośrednio z art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Ponadto jeśli wyrazi Pani / Pan zgodę, wówczas na Pani / Pana komputerze może zostać umieszczona okresowo informacja pozwalająca na identyfikację komputera w postaci pliku tekstowego "cookies". Umieszczany plik umożliwia gromadzenie na twardym dysku komputera pewnych informacji o komputerze użytkownika (np. adres protokołu internetowego (IP), systemie operacyjnym komputera, rodzaju przeglądarki). Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Wyłączenie tej funkcji może jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej. Podstawą prawną do przetwarzania takich danych jest zgoda, o której stanowi artykuł 6 ust. 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nie wykorzystujemy mechanizmu plików cookies do pozyskiwania informacji o użytkownikach naszego Serwisu czy przechowywania ich danych osobowych. Zastosowane pliki cookies służą nam jedynie do celów statystycznych pozwalających na określenie popularności naszego Serwisu.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych jest firma Advertpro.co z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim oraz Home.pl, które to firmy prowadzą obsługę informatyczną strony. Zebrane dane w szczególnych okolicznościach mogą być udostępnione wyłącznie organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania i w przypadku określonym w pkt. 3 będą zbierane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Następnie zostaną zniszczone. Natomiast w przypadku tzw. „cookies” dane będą przetwarzane do momentu zmiany ustawień przeglądarki przez samego użytkownika.
 7. Osoba, której dane Administrator pozyskał ma prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych,
  • wnieść skargę do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00 w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  
Udostępnienie danych w postaci adresu IP jest obligatoryjne i wynika bezpośrednio z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody na tzw. „cookies” jest dobrowolne. W przypadku jednak nie wyrażenia zgody, mogą zaistnieć pewne utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej lub przeglądanie strony w trybie prywatnym (odpowiednie ustawienia strony).
Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami oświadczam, że klikając „Zgadzam się” wyrażam jednoznacznie zgodę na to, aby na moim komputerze mogły zostać umieszczone okresowo informacje pozwalające na identyfikację komputera w postaci pliku tekstowego "cookies". Jednocześnie oświadczam, że mam świadomość, że udostępnianie wyżej wymienionych danych związane jest z profilowaniem, co oznacza, że dane będą automatycznie przetwarzane np. przez Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę poprzez odpowiednie ustawienie uprawnień dostępowych w używanej przeze mnie przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje jak usunąć pliki „Cookies” dostępne są w zakładce „Ochrona Danych Osobowych”. Wycofanie zgody (zmiana ustawień przeglądarki) nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej na podstawie wyrażonej zgody (jeszcze przed jej wycofaniem).


Udostępnij ten artykuł