Skład Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego miasta Konstantynowa Łódzkiego:


1)

Przewodniczący:

Krzysztof Pipiński

Zastępca Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego

2)

Zastępca Przewodniczącego:

Andrzej Błaszczyk 

Sekretarz Miasta Konstantynowa Łódzkiego

3)

Członkowie:

Robert Bujnowicz 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Łopaciński

II Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Robert Zwierzyński

Skarbnik Miasta Konstantynowa   Łódzkiego

Jadwiga Czekajewska

Radna Rady Miejskiej

Michał Paśnicki

Radny Rady Miejskiej

Ryszard Muras

Kierownik Działu Technicznego Konstantynowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Elżbieta Pawlak 

Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego

Urszula Adaszyńska 

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Piotr Szefer  Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

Przemysław Krygier
Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy

Kacper Demko 

Kierownik Gminnego Centrum Informacji


Marzena Goleń-Kurta

Kierownik Referatu Bezpieczeństwa Informacji i Kadr

Ewa Barchańska

Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

Radosław Krawczyk

Administrator Systemu Informatycznego


Marta Walus 

Inspektor w Referacie Organizacyjnym


Natalia Trojanowska 

Robert Owczarek

Weronika Szymczyk


 

Udostępnij ten artykuł