Skład Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego miasta Konstantynowa Łódzkiego:


1)

Przewodniczący:

Łukasz Napieralski

Zastępca Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego

2)

Zastępca Przewodniczącego:

Anna Łosiak 

Skarbnik Miasta Konstantynowa Łódzkiego

3)

Członkowie:

Krystyna Fudała 

Sekretarz Miasta Konstantynowa Łódzkiego

Jadwiga Czekajewska

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Elżbieta Jabłońska

I Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Radosław Radwański

II Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Korczyński

Radny Rady Miejskiej


Sławomir Młynarczyk

Radny Rady Miejskiej

Anna Marczak

Specjalista w Zespole Organizacyjno – Prawnym PKGKŁ Sp. z o.o.

Paulina Kukielińska Kierownik Referatu Strategii, Promocji i Rozwoju Miasta

Marta Walus

Inspektor w Referacie Organizacyjnym


Marlena Kamińska

Rzecznik Prasowy


Radosław Krawczyk

Administrator Systemu Informatycznego

 

Udostępnij ten artykuł