"Bezpieczeństwo to podstawa" - modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym

Głosuj
Numer projektu: 15
Opis

Projekt zakłada modernizację placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 ul. Sadowa 8. Zależy nam na unowocześnieniu placu na jego trwałym ulepszeniu prowadząc do zwiększenia jego wartości użytkowej, podniesienia walorów estetycznych oraz przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa. Zakres zadań obejmuje: - usunięcie starego sprzętu ogrodowego - montaż nowych urządzeń - renowację pozostałego sprzętu (odświeżenie, odmalowanie) - stworzenie boiska do gry w piłkę.

Celem realizacji zadania jest poprawa stanu technicznego i podniesienie standardu placu zabaw przy naszym przedszkolu. Realizacja przyczyni się do rozwoju fizycznego dzieci. Zapewni atrakcyjne i przede wszystkim bezpieczne warunki zabawy. Istniejący plac zabaw został postawiony ponad 40 lat temu. Od tego czasu nie był modernizowany a jedynie były dokonywane drobne naprawy w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz zostało zakupionych kilka nowych urządzeń które wymagają odświeżenia, konserwacji. Projekt kierowany jest przede wszystkim do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców. Przyczyni się także do zniwelowania barier architektonicznych wpływających na rozwój dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkola.

Lokalizacja


Szacunkowy koszt realizacji

Szacunkowy koszt realizacji zadania: 64 675 zł

Inne projekty