Modernizacja dwóch pracowni tematycznych (chemicznej i fizycznej).

Głosuj
Numer projektu: 5
Opis

Modernizacja dwóch izb lekcyjnych (powierzchnia łączna ścian i sufitów ok. 300 m2, powierzchnia łączna podłóg ok 110 m2): 1. Zeskrobanie istniejących farb ze ścian i sufitów. 2. Demontaż i powtórny montaż grzejników. 3.Wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem opraw oświetleniowych. 4. Gruntowanie podłoży. 5.. Położenie wewnętrznych gładzi gipsowych dwuwarstwowo na ścianach i sufitach. 6.. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych. 7. Renowacja parkietu (cyklinowanie i lakierowanie).

Celem realizacji zadania jest poprawa warunków nauki i nauczania przedmiotów przyrodniczych. Te izby lekcyjne nie były remontowane od wielu lat, stan instalacji elektrycznej nie pozwala na podłączenie zbyt wielu odbiorników prądu np. przedmiotowych zestawów uczniowskich wykorzystywanych na lekcjach fizyki. Modernizacja ułatwi doposażenie obu pracowni w niezbędny sprzęt i środki dydaktyczne do przeprowadzania eksperymentów fizycznych i doświadczeń chemicznych. Wpłynie to na wszechstronny rozwój uczniów, przyczyni się do podniesienia komfortu i bezpieczeństwa przebywających w tych pomieszczeniach osób oraz wpłynie pozytywnie na ich poczucie estetyki. Projekt jest kierowany do mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego (uczniów szkoły, ich rodziców oraz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku).

Lokalizacja


Szacunkowy koszt realizacji

Szacunkowy koszt realizacji zadania: 54 000 zł

Inne projekty