Miejsce ogniskowe dla konstantynowskich harcerzy

Głosuj
Numer projektu: 10
Opis

W ramach zadania chcielibyśmy stworzyć miejsce ogniskowe dla harcerzy z Konstantynowa Łódzkiego. Posłuży ono do nauki bezpiecznego obchodzenia się z ogniskami, ale także do większej integracji harcerskiej społeczności z mieszkańcami miasta. Działania: wybór wykonawcy, przygotowanie fragmentu terenu pod miejsce ogniskowe (oczyszczenie terenu, wysypanie go odpowiednim podkładem, np. piaskiem i kamieniami), budowa miejsca ogniskowego (odpowiednie zabezpieczenie miejsca ognia, np. poprzez fasadę z kamieni), instalacja drewnianych ławek dla około 40 osób wokół miejsca ogniskowego (ławki drewniane, niskie, bez oparć), zakup materiałów przeciwpożarowych (takich jak gaśnica, koc przeciwpożarowy, wiadra na wodę i piasek, 2 łopaty), zakup drewna (polan) na ognisko.

Do tej pory nasi harcerze nie dysponują legalnym miejscem ogniskowym w Konstantynowie Łódzkim ani okolicach. Nauka układania i rozpalania ognisk, kuchni polowych, bezpiecznego obchodzenia się z ogniem mogła odbywać się tylko podczas wyjazdów drużyn, co ma miejsce tylko kilka razy do roku. Dodatkowo nowo powstałe miejsce przyczyni się do lepszej integracji w środowisku harcerskim, jak i z mieszkańcami Konstantynowa Łódzkiego. W obecnych czasach dzieci i młodzież dużo czasu spędzają korzystając z urządzeń elektronicznych. Miejsca ogniskowe to możliwość spotykania się ze znajomymi podczas chociażby śpiewanek, co pozwoli na wyrwanie ich z wirtualnego świata i budowanie bezpośrednich relacji międzyludzkich.

Lokalizacja


Szacunkowy koszt realizacji

Szacunkowy koszt realizacji zadania: 4 100 zł

Inne projekty